Sandhall

Sandhall

Sandhallen har en aktivitetsflate på 850m2. Det er toaletter, lager og vestibyle i anlegget, men ikke garderober. Utøverne bruker garderobene i de øvrige anleggene. Det er lydanlegg i hallen.

 

Det er to konkurransebaner, men i det daglige vil det kunne brukes tre treningsbaner.

 

For booking av tid kontakt: styret@bergenbeach.no

 

 

Se aktivitetskalender her